सांघाई चिगोङ औद्योगिक कं, लि

(गोल स्टील लिंक चेन निर्माता)

फ्लैट लिंक चेन

 • खनन चेन - 26*92mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  खनन चेन - 26*92mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  श्रेणी: फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ राउन्ड लिंक चेन, DIN 22255 फ्ल्याट लिंक चेन खानीमा निरन्तर कन्भेयरहरूमा प्रयोगको लागि, फ्लाइट बार चेन प्रणाली, फ्ल्याट प्रकार चेन, सुपर फ्ल्याट प्रकार चेन, डबल फ्ल्याट प्रकार चेन

 • खनन चेन - 30*108mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  खनन चेन - 30*108mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  श्रेणी: फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ राउन्ड लिंक चेन, DIN 22255 फ्ल्याट लिंक चेन खानीमा निरन्तर कन्भेयरहरूमा प्रयोगको लागि, फ्लाइट बार चेन प्रणाली, फ्ल्याट प्रकार चेन, सुपर फ्ल्याट प्रकार चेन, डबल फ्ल्याट प्रकार चेन

 • खनन चेन - 34*126mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  खनन चेन - 34*126mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  श्रेणी: फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ राउन्ड लिंक चेन, DIN 22255 फ्ल्याट लिंक चेन खानीमा निरन्तर कन्भेयरहरूमा प्रयोगको लागि, फ्लाइट बार चेन प्रणाली, फ्ल्याट प्रकार चेन, सुपर फ्ल्याट प्रकार चेन, डबल फ्ल्याट प्रकार चेन

 • खनन चेन - 38*126mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  खनन चेन - 38*126mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  श्रेणी: फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ राउन्ड लिंक चेन, DIN 22255 फ्ल्याट लिंक चेन खानीमा निरन्तर कन्भेयरहरूमा प्रयोगको लागि, फ्लाइट बार चेन प्रणाली, फ्ल्याट प्रकार चेन, सुपर फ्ल्याट प्रकार चेन, डबल फ्ल्याट प्रकार चेन

 • खनन चेन - 38*137mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  खनन चेन - 38*137mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  श्रेणी: फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ राउन्ड लिंक चेन, DIN 22255 फ्ल्याट लिंक चेन खानीमा निरन्तर कन्भेयरहरूमा प्रयोगको लागि, फ्लाइट बार चेन प्रणाली, फ्ल्याट प्रकार चेन, सुपर फ्ल्याट प्रकार चेन, डबल फ्ल्याट प्रकार चेन

 • खनन चेन - 38*146mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  खनन चेन - 38*146mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  श्रेणी: फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ राउन्ड लिंक चेन, DIN 22255 फ्ल्याट लिंक चेन खानीमा निरन्तर कन्भेयरहरूमा प्रयोगको लागि, फ्लाइट बार चेन प्रणाली, फ्ल्याट प्रकार चेन, सुपर फ्ल्याट प्रकार चेन, डबल फ्ल्याट प्रकार चेन

 • खनन चेन - 42*146mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  खनन चेन - 42*146mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  श्रेणी: फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ राउन्ड लिंक चेन, DIN 22255 फ्ल्याट लिंक चेन खानीमा निरन्तर कन्भेयरहरूमा प्रयोगको लागि, फ्लाइट बार चेन प्रणाली, फ्ल्याट प्रकार चेन, सुपर फ्ल्याट प्रकार चेन, डबल फ्ल्याट प्रकार चेन

 • खनन चेन - 42*152mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  खनन चेन - 42*152mm DIN 22255 फ्ल्याट लिङ्क चेन

  श्रेणी: फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ राउन्ड लिंक चेन, DIN 22255 फ्ल्याट लिंक चेन खानीमा निरन्तर कन्भेयरहरूमा प्रयोगको लागि, फ्लाइट बार चेन प्रणाली, फ्ल्याट प्रकार चेन, सुपर फ्ल्याट प्रकार चेन, डबल फ्ल्याट प्रकार चेन

 • फ्ल्याट लिंक चेन

  फ्ल्याट लिंक चेन

  श्रेणी: फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ फ्ल्याट लिंक चेन, माइनिङ राउन्ड लिंक चेन, DIN 22255 फ्ल्याट लिंक चेन खानीमा निरन्तर कन्भेयरहरूमा प्रयोगको लागि, फ्लाइट बार चेन प्रणाली, फ्ल्याट प्रकार चेन, सुपर फ्ल्याट प्रकार चेन, डबल फ्ल्याट प्रकार चेन

आफ्नो सन्देश छोड्नुहोस्:

यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्